Składki i opłaty na 2010 r.
Składki 2010

Załącznik do Uchwały Zarządu Okręgu  Nr 11/PL/09
z dnia 28.09.2009r.

TABELA SKŁADEK /okręgowych/ na 2010 rok
na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach
Okręgu Szczecińskiego.

 

SKŁADKA  OKRĘGOWA  ROCZNA:

 

NIZINNE

 

GÓRSKIE

1.

PODSTAWOWA

95 zł

-

 •  

Podstawowa + spinning

110 zł

120 zł

 •  

Podstawowa pełna (spinning + łódź)

155 zł

165 zł

 •  

Podstawowa  na 1 jezioro (spinning)

80 zł

-

2.

ULGOWA

55 zł

-

 •  

Ulgowa + spinning

70 zł

 •  

Ulgowa pełna (spinning + łódź)

115 zł

3.

UCZESTNIK do 16 lat

20 zł

4.

ZŁOTA ODZNAKA z wieńcami

40 zł

 

Składka uzupełniająca łódź                                                                                        

45 zł

Opłata GÓRSKA zawiera opłatę na wody NIZINNE

 

SKŁADKA OKRESOWA
/POZWOLENIE OKRESOWE/

MOGĄ być opłacane na konto PZW Szczecin

Opłacane TYLKO na konto PZW Szczecin

NIZINNE

GÓRSKIE
Zawarto w niej wody nizinne

1.

1 dzień dla członka PZW + spinning

10 zł

20 zł

2.

1 dzień dla niezrzeszonych + spinning

30 zł

35 zł

3.

3 dni dla członka PZW + spinning

30 zł

40 zł

4.

3 dni dla niezrzeszonych + spinning

50 zł

60 zł

5.

14 dni dla członka PZW + spinning

40 zł

60 zł

 

Składka uzupełniająca na łódź dot. tylko poz. 1 do 5

20 zł

6.

14 dni dla niezrzeszonych + spinning

70 zł

120 zł

7.

14 dni dla niezrzeszonych + spinning + środek pływający (łódź) 

100 zł

-

8.

3 miesiące dla niezrzeszonych + spinning

125 zł

-

9.

3 miesiące dla niezrzeszonych + spinning + łódź

170 zł

-

Składki okręgowe /pozwolenia okresowe/ na wody NIZINNE: mogą być opłacane na konto PZW Szczecin 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719 Bank PEKAO I/O Szczecin, (wpisując Nr kart wędkarskiej, Datę połowu od kiedy do kiedy oraz jaka woda, np. wody nizinne). Natomiast pozwolenia okresowe na wody GÓRSKIE opłacane TYLKO na konto PZW Szczecin.
Członkiem PZW -jest osoba, która ma wykupioną składkę członkowską na dany rok.
Niezrzeszony- osoba, która posiada tylko kartę wędkarską i nie ma wykupionej składki na bieżący rok.

1.  EGZAMIN  NA  KARTĘ  WĘDKARSKĄ:  można zdać w Kołach PZW (wykaz Kół na stronie internetowej www.pzwszczecin.com)
- kobiety i młodzież do 16 lat      bezpłatnie
- dorośli                                     30 zł
- emeryci i renciści                      15 zł
- młodzież od 16-24 lat               15 zł               
UWAGA:  Składka ulgową opłacają osoby które:

 • ukończyły- kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat ,
 • odznaczeni złota i srebrną odznaką PZW,
 • młodzież 16 - 24 lat ucząca się i studenci,
 • bezrobotni na zasiłkach lub bez prawa do zasiłku po okazaniu zaświadczenia

Rejon. Urzędu Pracy /przy znaczku wpisać datę rejestru/.

 • emeryci i renciści których dochód nie przekracza 900 zł. brutto.

    Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania tej ulgi i wpis do legitymacji członkowskiej potwierdzonej przez Skarbnika Koła.
Członkowie honorowi PZW zwolnieni są z opłat okręgowych /na podstawie wpisu do legitymacji PZW/ przez biuro Okręgu PZW.
2.  SKŁADKI OKRĘGOWE WNIESIONE W OKRĘGU SZCZECIŃSKIM honorowane  są na zasadzie wzajemnego porozumienia z Okręgami Strefy I :
1. ZO PZW Słupsk                                       4. ZO PZW Jelenia Góra
            2. ZO PZW Piła/ Nadnotecki/                     5. ZO PZW Wałbrzych
            3. ZO PZW Legnica                                     6. ZO PZW Zielona Góra
oraz na podstawie dwustronnych porozumień z Okręgami:
1. Katowice,                                     3.  Częstochowa        5. Gdańsk     
             2. Wrocław,                                     4.  Łódź                                                                               
3.  Na wodach użytkowanych przez  Okręg PZW Szczecin  zgodnie z Regulaminem APR
obowiązuje okres ochronny dla :
- szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia
- sandacz od 1 stycznia   do 31 maja
4.  Na wodach Okręgu Szczecińskiego dodatkowo:
-  pstrąg potokowy 35cm
- limit ilościowy      pstrąg 2 szt.+ 1 lipień,            lipień 2 szt. + 1 pstrąg potokowy
Podstawa: Uchwała ZO Nr  20/07r.
- okoń 15cm    - płoć 15cm tylko w jeziorach Stara Dobrzyca i Czarnogłowy Duże i Średnie.
Podstawa : Uchwała Plenum ZO Nr 14/09r.
- stały zakaz spinningowania na rzece Świniec w okresie od 01.01. do 30.04. każdego roku.
Podstawa: Uchwała Plenum ZO Nr 29/99 oraz Nr 28/99r.
5. UWAGA: W  obwodzie rybackim rzeki Odry Nr 5 wprowadza się dodatkowo ograniczenia                              w wędkowaniu, zmierzające do ograniczenia połowu metodą tzw. "SZARPAKA".    

 • Zakaz dociążania zestawu  spinningowego dodatkowym obciążeniem powyżej 20g /cały rok/.
 • Zakaz spinningowania  w okresie od 01.12. do 30.04. /każdego roku /na Wyznaczonych obszarach:

a/ Odra Zachodnia - od Wyspy Zielonej  do granicy obwody na Trasie Zamkowej.
b/ Kanał Parnicki w granicach obwodu.
c/ Odra Zachodnia - od ujścia Kanału Leśnego /Odyniec/ i Kanału Kurowskiego do linii wysokiego  napięcia   w odległości o k. 300m. poniżej mostu drogowo-kolejowego przy Dziewokliczu.
d/ Odra Zachodnia - od mostu na Autostradzie Berlin-Szczecin do  śluzu Kanału Żeglińskiego przekop na wysokości Siadło Dolne.
e/ Odra Wschodnia i Cegielinka - od mostu Cłowego do mostu kolejowego w Podjuchach.
Podstawa : Uchwała Nr 67/07r. z dnia 10.09.07r.
PREZES ZO                                                                                                                                             
Włodzimierz Kornaszewski

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2010r.Lp.

Treść

Wysokość kwotowa
w złotych

1.

Składka członkowska

60*

2.

Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby
zasadniczej w wieku 16-26 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia

30

3.

Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

15

4.

Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW


25
12

5.

Legitymacja członkowska

5

Uwaga: Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.
* Kwota wzrostu składki członkowskiej o 1 zł. przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, na wszystkich szczeblach organizacyjnych, w proporcji 10 % na szczeblu ZG PZW, a 90 % dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 2 ZG PZW
z dnia 7 listopada 2009r.

                              ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2010r.


1. Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

2. Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Członkowie PZW w wieku 16-26 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

6. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.